Privacyverklaring Body Care Peters

Body Care Peters neemt uw privacy serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring wordt er zorgvuldig uitleg gegeven over het privacy beleid van Body Care Peters. Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Body Care Peters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Body Care Peters verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Dit toestemmingsformulier zal u overhandigd krijgen bij een behandeling op de praktijk om vervolgens te ondertekenen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Body Care Peters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

Body Care Peters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Na een laatste behandeling van een klant bij Body Care Peters zullen de gegevens aan u persoonlijk worden overhandigd. Als er tussentijds weer een behandeling gestart/hervat moet worden kan u deze behandelgegevens weer meenemen. Body Care Peters zal enkel uw naam, telefoonnummer, emailadres en adresgegevens bewaren om u op de hoogte te houden van wijzigingen in diensten/ nieuwtjes over Body Care Peters.

Financiële gegevens zijn onderhevig aan de fiscale bewaarplicht en zullen daarom zeven jaar bewaard worden.

Delen met anderen

Body Care Peters deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om te voldoen aan de fiscale eisen heeft Body Care Peters een boekhoudprogramma waarin de klantgegevens voor de facturatie staan opgeslagen. 

Uw rechten

Onder de AVG wetgeving heeft u verschillende privacy rechten. Ook kunt u een verzoek tot uitoefening van deze rechten indienen bij Body Care Peters.

Recht op informatie: door middel van deze privacyverklaring wordt u op hoogte gesteld wat Body Care Peters met uw persoonsgegevens doet.

Recht op inzage: als klant van Body Care Peters heeft u het recht tot inzage van uw persoonsgegevens.

Recht op correctie: als klant van Body Care Peters heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: als klant van Body Care Peters heeft u het recht om gegevens over te dragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u overstapt naar een andere therapeut en graag uw gegevens makkelijk wilt overdragen.

Recht op vergetelheid: als klant van Body Care Peters heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen uit het bestand van Body Care Peters.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via 06-39817490.

Body Care Peters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Body Care Peters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u altijd contact opnemen met Body Care Peters voor de gegevensbescherming via 06-39817490. 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Body Care Peters, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Dorpsstraat 21

Postcode en plaats: 4031MC Ingen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 76238598

Telefoonnummer: 06-39817490

Copyright © Body Care Peters 2019

Privacyverklaring

Webdesign : GK